Kan I lave henvisninger?

Hejdoktor kan lave henvisninger til offentlige sygehuse og til fodterapi, men vi laver som udgangspunkt ikke henvisninger til speciallæger, psykologer, fysioterapeuter eller parakliniske undersøgelser.

Offentlige sygehuse vil efter konkret vurdering kunne afvise en henvisning, hvis de vurderer, at henvisningen i deres optik ikke er velbegrundet.

Hejdoktors læger vil altid foretage en individuel vurdering, og hvis lægen vurderer at sygehistorie, information og evt. billeddokumentation er tilstrækkelig, samt at der ikke er behov for fysisk undersøgelse, kan lægen lave en henvisning.

I nogle tilfælde, hvor der er behov for fysisk undersøgelse og blodprøveresultater før en henvisning, vil vi bede dig kontakte din egen læge.