Stilling som speciallæge i almen medicin hos Hejdoktor