Mød vores psykologer

Vores psykologer er alle erfarne og specialiseret i online psykologhjælp samt har erfaring med både børn, familier, unge og voksne.

 Anita Sundstrup Brinkmann

Anita Sundstrup Brinkmann

Cand.mag. i Psykologi

Anita er uddannet Cand.mag. i Psykologi fra Roskilde Universitet i 2009. Anita har sidenhen efteruddannet sig som familie- og parterapeut MPF fra Blackbird Institute, samt en parterapeutisk efteruddannelse ved Jytte Vikkelsøe.

Anita har især arbejdet med stress og forebyggelse af stress. En særlig interesse er familie- og parforholdsdynamikker. Det relationelle og alt det der sker imellem os. Forældreskab. Skilsmisse. Sammenbragte familier. Livskriser i bred forstand. Følelsesmæssige tilstande som vrede, sorg mm.

Anna Therese Overvad Sørensen

Anna Therese Overvad Sørensen

Psykolog

Anna blev færdiguddannet som psykolog i 2018. Hun har både under uddannelsen og sidenhen forsket i oplevelsen af sorg, hvor hun har fået en bred forståelse for tab, sorg, traumer og særligt hvordan livet leves efter et stort tab. Derudover har Anna de sidste fire år arbejdet som klinisk psykolog i privat regi, hvor hun har fået stor erfaring indenfor særligt kognitiv adfærdsterapi og dets anvendelse i behandlingen af stress, angst, depression, sorg, skilsmisse, selvværdsudfordringer, parterapi, familieterapi, rådgivning, krisehåndtering og ledelsessparring/coaching m.m.  

Anna bærer præg af sine arbejdserfaringer fra både forskning og klinisk praksis og ønsker at sætte klientens personligt oplevede verden først og forrest. Det vigtigste for Anna er at skabe et rum, hvor klienten føler sig set, mødt, forstået og rummet for den, han/hun/de er. Terapi er et samarbejde, der kræver tillid – og først når tilliden er skabt, kan vi sammen arbejde med de udfordringer og mål, som vedkommende har og sammen finde frem til de redskaber, der vil kunne gøre en forskel for klienten.  

Daniel Brodersen

Daniel Brodersen

Psykolog

Daniel er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2020. Han har bred erfaring med behandling af problemstillinger som blandt andet angst, stress, depression, sorg og vrede. Han har både arbejdet med børn og familier, unge samt voksne.

Daniel har igennem psykiatrien desuden behandlet patienter med blandt andet skizofreni, borderline og socialfobi. Han arbejder gerne med kognitiv adfærdsterapi, narrativ terapi, metakognitiv terapi samt systemisk terapi.

Daniel vægter det terapeutiske arbejde højt og er meget motiveret for samtaleterapi og behandling.

Lotte Nichols

Lotte Nichols

Psykolog

Lotte er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2008 (BSc Hons. Fra UCN, Northampton, England). Hun har bred erfaring med behandling af eksempelvis angst, stress, depression, sorg og vrede. Lotte har i en del år arbejdet med børn og familier, herunder med skilsmisse udfordringer.

Tidligere har Lotte arbejdet i psykiatrien, med personlighedsforstyrrelser, psykoser, selvskade og seksuelle udfordringer. Lottes tilgang til behandling, vejledning og rådgivning er, at tilpasse behandlingen efter klientens behov og ønsker, med fokus rettet på hvordan klienten kan skabe bæredygtig forandring i eget liv.

Lotte arbejder eklektisk, dvs. at hun anvender en bred vifte af psykologiske indgangsvikler, og metoder, og i samarbejde med klientens ønsker og behov. Lottes tilgang til terapien er, at terapien lykkes bedst gennem samarbejdet, hvor terapien giver mening for klienten.

Maja Lindemann Sørensen

Maja Lindemann Sørensen

Psykolog

Maja er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet i 2012. Maja har 15 års erfaring med samtaleterapi, men har også sideløbende undervist på Københavns Universitet og fungeret som VISO-specialist på området børn med omsorgssvigt og traumer.

Maja har en bred erfaring: Hun har arbejdet med stress, angst og depression hos børn, unge og voksne, parforholdsproblematikker, incest, omsorgssvigt, livskriser m.m. Dog har Maja har en særlig interesse og viden i forhold til pårørende til psykisk sårbare samt forældreskab.

Ole Fessel

Ole Fessel

Psykolog

Ole er autoriseret psykolog. De seneste 20 år har Ole erfaring med psykodynamisk, narrativ, systemisk og kognitiv/ metakognitiv terapi ved behandling af børn, unge og voksne. I mange år har Ole desuden haft egen klinik i Holbæk og Odsherred, hvor han både har haft samtaler face2face og onlineterapi.

Oles tilgang er løsningsfokuseret korttidsterapi. Det betyder, at langt de fleste klienter bliver hjulpet godt videre med få samtaler. Gennem samtalerne får du kendskab til værktøjer til at arbejde relationelt med tanker og følelser. På den måde vil du opleve nye sider af dig selv med større selvindsigt og relationsforståelse.

I terapien tager Ole udgangspunkt i dine behov for forandring. Samtalerne foregår i dit tempo og med udgangspunkt i dine fortællinger med blik for de livsbetingelser, du har. Der arbejdes bl.a. med stress, angst, depression og selvværdsudfordringer. Dine udfordringer kan, hvis der er behov for det, sættes ind i din arbejdsmæssige eller familiemæssige sammenhæng.

I øvrigt har Ole erfaring som PPR-psykolog, lektor i psykologi på lærerseminariet samt konsulent og rådgiver/ kursusholder ved forandrings- og udviklingsprocesser i kommuner og på institutioner for ledere og personale.