Læge

Læs lægens råd – Det skal du gøre hvis du bliver bidt af en skovflåt?

Mange danskere oplever at blive bidt af en flåt i løbet af foråret og sommeren. Derfor giver Hejdoktor.dk dig en række gode råd til, hvad du kan gøre for at undgå flåtbid og ikke mindst hvad du skal gøre hvis du bliver bidt af en flåt.

Er det farligt at blive bidt af en flåt?

Skovflåten er en blodmide, som suger blod fra både dyr og mennesker og som kan smitte dig med bakterier og virus. Risikoen for at blive alvorligt syg i forbindelse med et flåtbid er dog meget lille 0,5-3%.

Der er rigtigt mange danskere som hvert år bliver bidt af flåter, og det er sjældent noget som kræver behandling, fortæller Læge Annemarie Bay-Andersen fra Hejdoktor.dk.

Book en konsultation hos lægen
Oplever du smerter?
Book en konsultation

Nogle flåter kan dog være bærere af bakterien, Borrelia Burgdorferi, som kan blive overført til mennesker, der derved risikerer at udvikle sygdommen borreliose. Visse flåter kan desuden være bærere af et virus, der kan give sygdommen TBE (Tick-borne Encephalitis). I Danmark har det tidligere kun været på Bornholm, at man har haft tilfælde af TBE, men i de sidste 10 år, har der også været tilfælde i andre dele af Danmark.

Symptomer på borreliose og TBE

Borreliose er en infektion med Borrelia burgdorferi-bakterien. Nogle personer kan udvikle hævelse og ømhed på bidstedet lige efter biddet. Dette er dog ikke tegn på Borreliose, men er blot en lokal reaktion på selv biddet.  

Mange mennesker bliver bidt af en skovflåt, uden nogensinde at opdage det. Så ifølge læge Annemarie Bay-Andersen er det vigtigt at holde godt øje med om du får udslæt på huden.

Hvis du er smittet, vil der komme et rødt udslæt, som breder sig som en ring, der bliver større dag for dag, og hvor centrum typisk bliver blegt. Det kommer typisk 1-2 uger efter man har været bidt og har en størrelse på 5 cm eller mere.  Nogle kan også følge sig utilpas, der kan komme udslæt andre steder på kroppen og man kan få muskelsmerter og feber. Udslættet varer typisk 2-4 uger og forsvinder af sig selv. Det er vigtigt at du kontakter læge, hvis du mistænker at du kan være smittet med Borreliose, idet hvis man hurtigt kommer i pencillin behandling, undgår man risikoen for at det kan udvikle sig til neuroborreliose.

Neuroborreliose er Borreliose i nervesystemet, og symptomerne ses ofte som smerter i ryggen, som regel mellem skulderbladene og i nakken. Smerterne kan også stråle ned langs rygsøjlen eller ud i arme eller ben.

Andre symptomer er nervelammelser, som typisk vil vise sig som ansigtslammelser og Neuroborreliose kan også vise sig som hjernehindebetændelse.

Det er vigtigt at huske på, at man godt kan få neuroborreliose, uden at have haft et udslæt. For at kunne stille diagnosen med sikkerhed, skal der foretages en rygmarvsprøve, fortæller Læge Annemarie Bay-Andersen og understreger.

Man skal kontakte en læge hvis man oplever rødt udslæt på størrelse med en femkrone eller større på huden. Husk udslættet kan sidde hvor som helst på huden, idet du sagtens have været bidt af en flåt uden at opdage det. Hvis du færdes meget i naturen, er det derfor en rigtig god ide at have som rutine at se hele kroppen efter for udslæt i spejlet når du går i bad.

Symptomerne på Centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE) er i starten oftest influenzalignende og kommer typisk 7-14 dage efter flåtbiddet. Disse symptomer varer typisk 4 dage og forsvinder af sig selv. 3 ud af 4 er herefter raske. Men 1 ud af 4 udvikler efter 1 uge med feberfrihed tegn på hjernebetændelse med hovedpine, feber, nakkestivhed og lammelser. Meget få patienter får varige mentale eller neurologiske skader.

Ifølge Statens Serum Institut registreres der ca. 3 tilfælde af TBE om året på Bornholm og TBE er også påvist i flåter i Nordsjælland, på Fyn og i Jylland. Man skønner, at der årligt er ét tilfælde per 30.000 indbyggere i de områder, hvor sygdommen findes.

Hvad kan du selv gøre hvis du bidt af en flåt 

Det er altid en god ide at tjekke dig for flåter hvis man har opholdt dig i områder med skov eller højt græs. Hvis en skovflåt har bidt sig fast, skal den fjernes med det samme. Når man fjerner en skovflåt, er det vigtigt at man ikke klemmer på flåtens bagkrop, da man derved kan komme til at overføre eventuelle bakterier fra flåten til personen der er bidt.

Ifølge Læge Annemarie Bay-Andersen handler det om at fjerne flåten hurtigt.

Jo hurtigere man fjerne en skovflåt, desto mindre risiko er der for at få borrelia. Det gør ikke noget hvis hoveder ikke kommer med ud. Bare lad hovedet blive siddende, da din krop vil afstøde flåtens hoved over tid. Hvis man fjerner skovflåten inden for 24 timer, er risikoen for, at man får borreliose kraftigt minimeret.

Du kan fjerne en skovflåt på flere måder:

  • På apoteket kan man købe en speciel flåt-tang og man kan også købe en flåtfjerner, der anvender fryseteknik til at dræbe flåten.

  • Brug en pincet og tage fat om skovflåten så langt nede om hovedet som muligt og drej så flåten rundt et par gange. Træk flåten stille og roligt ud af huden indtil den slipper.

  • Vask eventuelt såret med vand og sæbe.

Behandling

Hvis man oplever symptomer på borreliose, skal man straks kontakte en læge. Læge Annemarie Bay-Andersen forklarer.

Man skal være opmærksom på at der ofte kommer en lokal reaktion omkring bidstedet med rødme. Hold øje med om det røde område ikke bliver større end en 2-krone. Vokser området sig større, bør bidstedet vurderes af en læge.

Hvis der er symptomer på Borrelia, så behandler man typisk udslættet med smalspektret penicillin.

Risiko

Statens Serum Institut anslår at omkring 200 danskere bliver alvorligt syge efter et bid fra skovflåt. Ifølge læge Annemarie Bay-Andersen er risikoen for at blive syg i forbindelse med et flåtbid ikke stor.

Ifølge Naturstyrelsen så er der 50 millioner årlige besøg i de danske skove og hvis man sammenholder det med at der årligt er 200-300 mennesker, der bliver alvorligt syge efter et bid fra en skovflåt, så er det tydeligt at risikoen er meget lille.

Lad Hejdoktor.dk hjælpe dig

Lad vores læger hjælpe dig hvis du er bekymret for et udslæt efter et flåtbid. Hent app’en eller kontakt Hejdoktor.dk på din computer her.

Online Læge
Vi står klar til at hjælpe dig
Opret gratis profil

Relaterede emner

Skovflåt