Læge

Udredning for ADHD hos børn og unge

Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Børn med ADHD har problemer med koncentration, hyperaktivitet og kontrol af impulsivitet. ADHD er den hyppigst forekomne forstyrrelse i børnepsykiatrien, og cirka 3-4% af Danmarks børn og unge er under behandling for ADHD.

Book en konsultation hos lægen
Oplever du smerter?
Book en konsultation

Det indledende udredningsforløb

Et udredningsforløb vil ofte indledes hos en skolepsykolog (pædagogisk-psykologisk rådgivning), da det ofte er i forbindelse med skolearbejdet, at barnets symptomer for alvor kommer til syne. Skolepsykologen foretager nogle vurderinger af barnets generelle evneniveau for at undersøge, om der for eksempel er tale om indlæringsvanskeligheder og ikke ADHD.

Hvem møder man under udredningen?

Under udredningen for ADHD indkredses barnets sygdomshistorie og dets symptomer, hvilket foregår i børne- og ungdomspsykiatrisk regi. Dette vil oftest ske i samarbejde med en distriktssygeplejerske, pædagog, psykolog og en børne- og ungdomspsykiater. Da ingen børn er ens, vil udredningsforløbene også være forskellige. Derfor er det også svært at svare præcist på, hvor mange samtaler og undersøgelser der skal til, før diagnosen kan stilles.

Hvordan undersøger man barnet for ADHD?

Som regel indleder man udredningen med at undersøge, om barnet trives både i skolen og derhjemme. Et af de mest essentielle led i udredningsprocessen, er en dybdegående samtale med forældrene om barnets hidtidige udvikling.

Her spørger man blandt andet ind til:

  1. Hvorvidt moderen har indtaget nogle former for medicin, røget tobak eller drukket alkohol, mens hun ventede barnet?

  2. Skete der noget usædvanligt under fødslen eller i barnets tidlige udvikling?

  3. Er der andre familiemedlemmer med ADHD?

  4. Hvordan var barnets udvikling? Hvornår begyndte barnet at gå og tale?

Spørgeskema – ADHD rating scale

Spørgeskemaer med udgangspunkt i ADHD rating scale, benyttes også som en del af udredningen. Her stilles 18 spørgsmål, der alle tager udgangspunkt i opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Spørgeskemaet kan ikke stå alene, og er altså ikke nok til at fastlægge en diagnose. Skemaet kan derimod betragtes som et godt værktøj, der kan hjælpe med at danne et billede af barnets symptomer og problematikker.

Observationer af barnet

Som regel vil der også indgå observationer som en del af udredningen. Her følger man altså barnet i sit naturlige miljø, og noterer hvordan barnet reagerer på forskellige hverdagssituationer.

Klinisk undersøgelse af koordination og motorik

Barnet vil også få en klinisk undersøgelse af en læge, der blandt andet vil undersøge, om der er problemer med barnets syn, hørelse eller motorik. Derudover vil lægen også sørge for at måle barnets vægt, højde, blodtryk og puls. Børn og unge med ADHD oplever ofte problemer med koordination og motorik, og derfor indgår en screening for neurologisk og motorisk udvikling også i udredningen.

Undersøgelse foretaget af en psykolog

Under udredningen indgår der også en psykologisk undersøgelse. Her undersøger man barnets eventuelle problemer med overblik, hukommelse og strukturering af opgaveløsning og så videre.

En grundig proces

Udredning for ADHD er altså en omfattende proces, og der er typisk mange forskellige eksperter indover, som alle er med til at sørge for et godt og konstruktivt forløb.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores læger, der sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Online Læge
Vi står klar til at hjælpe dig
Opret gratis profil

Relaterede emner

Adhd