Læge

Sygefravær koster virksomhederne milliarder hvert år

Sygefravær koster

Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde en fuldtidsansat lønmodtager i 2016 i gennemsnit 8,93 sygedag, hvilket svarer til en gennemsnitlig fraværsprocent på 3,78 %. Der ses variationer afhængig af branche og uddannelsesniveau, samt om der er tale om offentlige eller private arbejdspladser.

I de seneste år har fraværet været svagt stigende på trods af at mange både private og offentlige virksomheder har fokus på at få bragt sygefraværet ned.

Hvad koster det for jeres virksomhed?

Sygefravær er forbundet med både menneskelige og økonomiske omkostninger. Fravær i forbindelse med sygdom kan aldrig fjernes 100%, men man kan arbejde mod en reduktion, hvilket betaler sig for både den ansatte og for virksomheden.

Dansk Industri og Rockwool har lavet et regnestykke, som kan give en indikation af, hvad sygefravær koster, og hvor meget der kan bidrages til bundlinjen ved reduktion i sygefraværet.

Hvor skal man starte?

Inden man begynder at arbejde med bedre sundhed og forebyggelse af sygefravær, er det vigtigt at huske at forskellige virksomheder har forskellige udfordringer, hvorfor det er vigtigt at have viden om hvor de største udfordringer ligger inden man starter.

Fokus på arbejdsmiljø og ledelse

Det er vigtigt at arbejdspladsen har et miljø hvor det er accepteret at tale om sygdom, sundhed, stress og generelt velbefindende.

Lederen skal sørge for at støtte op om en god samtalekultur, samt stille de rigtige værktøjer til rådighed for medarbejderne således at de kan få professionel hjælp, hurtigt og nemt hvis behovet er der.

Vil du vide hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed?

Kontakt os på virksomhed@hejdoktor.dk eller på 40249998 og find ud af, hvordan Hejdoktor kan hjælpe med at forebygge og reducere sygefraværet i jeres virksomhed, ved at give jeres medarbejdere ubegrænset adgang til læger, sundhedsplejersker, tandlæger og psykologer direkte på deres telefon eller computer.

Medarbejderen er kernen i din virksomhed – det betaler sig at passe på dem. Tegn abonnement på Hejdoktor – læs mere om tjenesten her.

Online Læge
Vi står klar til at hjælpe dig
Opret gratis profil

 Data og beregninger fra Danmarks Statistik og Dansk Industri.

Relaterede emner

Sygefravær