Sygefravær koster Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde en fuldtidsansat lønmodtager i 2016 i gennemsnit 8,93 sygedag, hvilket svarer til en gennemsnitlig fraværsprocent på 3,78 %. Der ses variationer afhængig…