Mød os

Alle vores sundhedspersoner er erfarne og med dansk autorisation. Udover at yde kompetent sundhedfaglig rådgivning hos Hejdoktor.dk, så arbejder de alle i den offentlige sundhedssektor. Vores speciallæger i almen medicin arbejder for eksempel i lægepraksisser, vores sundhedsplejersker i kommunerne og vores tandlæger i tandplejen. Her kan du møde et par af dem.

 

Urfan Ahmed

Speciallæge i Almen Medicin

Urfan er uddannet i 2008 fra Københavns Universitet og har arbejdet som læge i Danmark, Sverige og på Færøerne. Igennem de sidste 4 år har han været fungerende vagtlæge i Region Sjælland og han har i 10 år undervist som ekstern lektor i almen medicin på Københavns Universitet.

Urfan blev speciallæge i almen medicin i 2015, og har arbejdet i egen praksis lige siden.

Læge Urfan Ahmed

 

Anna Svarre Jakobsen

Virksomhedsansvarlig læge

Anna Svarre Jakobsen er uddannet læge i 2007 fra Københavns Universitet, og har forfattet en Ph.d. afhandling med fokus på KOL og Telemedicin. på patienter med KOL. Afhandlingen afdækkede potentialet for behandling i hjemmet uden fysisk tilstedeværelse af sundhedspersonale – med dertil hørende højere patienttilfredshed og økonomiske besparelser for samfundet. Anna arbejder derudover som læge på Gentofte Hospital.

Anna sidder i Hejdoktor.dks advisory board.

Læge Anna Svarre Jakobsen

 

Anne Mette Stougaard

Virksomhedsansvarlig tandlæge

Anne Mette Stougaard er uddannet tandlæge i 2012 fra Københavns Tandlægeskole og har arbejdet som tandlæge i flere forskellige typer tandklinikker i Danmark – både i skoletandplejen for børn og på private tandklinikker for voksne. Hun har bl.a. også undervist på kirurgisk afdeling på Københavns Tandlægeskole. I 2014 tog hun til Grønland i 3 mdr. for at behandle børn og voksne, og dernæst på frivillig dentalmission Filippinerne, hvor hun i 2 uger hjalp patienter i alle aldre.

Tandlæge Anne Mette Stougaard

 

Katrine Kühl

Autoriseret sundhedsplejerske

Katrine Kühl uddannet sygeplejerske i 2005, har arbejdet med børn og familier på forskellige barselsafdelinger og børneafdelinger.
Blev i 2014 uddannet sundhedsplejerske fra Metropol København. Har arbejdet i den kommunale sundhedspleje i forskellige kommuner.

Sundhedsplejerske Katrine Kühl

 

Annemarie Helene Guyot Bay-Andersen

Speciallæge i Almen Medicin

Annemarie er uddannet i 1992 fra Københavns Universitet og har arbejdet som læge i Danmark og Tyrkiet. Fra 1998 – 2006 har Annemarie været fungerende vagtlæge i Roskilde Amt og fra 2014 som ledsagelæge i SOS International.

Annemarie blev speciallæge i almen medicin i 1999, har været praktiserende læge i Roskilde fra 2000 til 2014 og er nu regelmæssig lægevikar i almen praksis.

 

Annette Arendsdorf Jessen

Speciallæge i Almen Medicin

Annette er uddannet i 1979 fra Københavns Universitet og har arbejdet som læge i Danmark og på Grønland.

Udover at have været distriktslæge i to omgange i Grønland har Annette siden 1984 arbejdet i almen praksis. Annette blev speciallæge i almen medicin i 1994.