Psykolog

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse udspringer i ungdomsårene, og er ofte en livslang sygdom som kan have store økonomiske, sociale og personlige konsekvenser for den enkelte. Det er en ret alvorlig lidelse hvorfor et forløb igennem psykiatrien med medicinering ofte kan være til rigtig stor gavn. Ved siden af et behandlingsforløb igennem psykiateren kan sideløbende samtaler hos en psykolog hjælpe personen til at få et bedre greb om lidelsen.

Har du brug for hjælp?

Book tid hos vores psykologer nu!

Book en konsultation

Bipolar lidelse er karakteriseret ved at være inddelt i tre forskellige faser som personer oplever på skiftende vis at gå igennem. Disse tre faser er: manisk, depressiv samt en blandingstilstand. Den maniske fase er karakteriseret ved at man kan føle sig utrolig opstemt, fyldt med energi, overskud, euforisk, udadvendt og sover mindre. I denne fase ses det ofte at ens tilstand til at dømme og tænke klart, bliver betydeligt hæmmet. Derfor kan man ofte komme til at begå fejl som man senere fortryder såsom at være seksuelt promiskuøs eller tømme ens bankkonto. Man er simpelthen så manisk opstemt, at man ikke ser tingene klart og handler derfor meget på ens impulser i nuet.

Den depressive fase, som oftest varer længst, kan sammenlignes med en klassisk depression. Man føler sig trist, alting virker gråt, ligegyldigt og man har intet overskud. Man sover og spiser typisk også mere. Man har svært ved at komme ud af døren til skole eller arbejde og har ofte heller ikke overskud til sociale aftaler. Denne fase især kan virkelig være hård og nedslidende for ens familie og nærmeste. Det kan føles næsten som en umulig kamp når man forsøger at hjælpe en som er nede i et dybt depressivt hul og ikke ønsker at have noget med livet at gøre.

Den sidste fase er en form for blandingstilstand hvor man ser at træk fra begge faser lapper ind over samtidig. Fasen kan også optræde ved at man ser hyppige skift fra mani til depressiv. Eksempelvis ved at man skifter fra den ene fase til den anden på daglig basis, i stedet for at det er hver fjortende dag. Blandingstilstanden ses også gerne ved overgangen, eksempelvis hver fjortende dag, når den ene fase er ved at afslutte og man træder ind i den næste, hvortil en form for overlap finder sted hvor både de depressive samt de maniske symptomer finder sted samtidig.

Bipolar lidelse bliver ofte fejl diagnosticeret i ungdomsårene med ADHD eller depression da symptomerne, alt afhængig af hvilken fase, kan virke genkendelige med disse diagnoser. Bipolar lidelse kan eksempelvis medføre besvær med at koncentrere sig, huske ting samt planlægge og strukturere sit liv. Disse kognitive vanskeligheder kan derfor mistolkes som ADHD                 eller dovent engagement og ugidelighed.

Heldigvis er prognoserne gode når lidelsen bliver opdaget og den rigtige psykiatriske samt psykologiske behandling kan finde sted. Psykoedukation har især vist sig at være et vigtigt element indenfor terapien, hvor klienten og de pårørende får indsigt i lidelsen, sådan at de bedre ved hvordan de skal handle og forholde sig til situationen, når de forskellige faser er ved at indtræde.

Få hjælp

Husk at du altid kan tale med en af vores dygtige psykologer, hvis du gerne vil have hjælp. Læs mere her.