Diætist

Kulhydrattælling - en metode til præcis insulindosering

Hvis du bruger hurtigtvirkende insulin som en del af din diabetesbehandling, så er kulhydrattælling et værdifuldt redskab. Kulhydrattælling er en metode, der hjælper dig med at afgøre, hvor meget insulin der er nødvendigt baseret på, hvad du spiser eller drikker. Præcis dosering af insulin er afgørende for at opretholde et nogenlunde stabilt blodsukker.

Online diætist?

Få hjælp til livsstilændringer

Book en konsultation

Kulhydrattælling er ikke en kur eller en diæt, men mulighed for at spise din almindelige kost, samtidig med at du bruger kulhydrattælling til at bestemme den nødvendige insulindosering.

Forskning viser, at mennesker, der anvender kulhydrattælling som metode til insulindosering, har lettere ved at opretholde et stabilt blodsukker-niveau og mindsker derfor risikoen for diabetes komplikationer. Desuden får de en bedre forståelse af, hvordan forskellige fødevarer påvirker deres blodsukker. Kulhydrattælling kan derfor være en hjælp til bedre diabetesbehandling.

Hvorfor fokusere på kulhydrater?

Kulhydrater spiller en central rolle, fordi mængden af kulhydrater i dit måltid påvirker, hvor meget dit blodsukker stiger, og derfor også hvor meget hurtigtvirkende insulin du har brug for. Her kan du læse mere om hvordan kulhydrater påvirker dit blodsukker. 

Hvordan anvendes kulhydrattælling

Når du kender mængden af kulhydrater i et måltid, kan du beregne, hvor meget insulin du skal tage for at håndtere kulhydraterne i måltidet (måltidsinsulin). 

Dette forudsætter, at du ved hvor meget kulhydrat der er i det måltid du vil spise og at du kender din kulhydrat-insulinratio. 

Kulhydrater i et måltid

At beregne mængden af kulhydrater i et måltid kræver lidt matematik og en vis viden om forskellige fødevarers indhold af kulhydrater og en køkkenvægt. Der findes en række apps, som kan hjælpe dig med kulhydrattælling. Diabetesforeningens "Kulhydrat" app og "Hedia" appen er to gode muligheder, der ikke kun hjælper dig med at beregne kulhydratmængder, men også giver dig værdifuld indsigt i din diabetesbehandling.

Kulhydrat-insulinratio

Kulhydrat-insulinratio dækker over, hvor meget insulin du skal have til en bestemt mængde kulhydrat. Der kan være stor individuel variation i forhold til hvor meget insulin du behøver. Du kan få hjælp til at udregne din kulhydrat-insulinratio af din diabetesbehandler eller af vores diætist. 

Få hjælp

Vores diætister er til rådighed for at hjælpe med værktøjer og viden om kulhydrattælling, så det bliver en naturlig del af hverdagen uden at tage for meget tid.